تبلیغات
طعم زندگی
» برزوترین آهنگ ها از نایس موزیک ( چهارشنبه 29 شهریور 1396 )
» قدر خوشبختی‌ هاتونو بدونید ( شنبه 29 آبان 1395 )
» لبخند بزنیم ... ( یکشنبه 31 مرداد 1395 )
» شکرگذار باشید ... ( چهارشنبه 20 مرداد 1395 )
» خانم به من دست نزن من متاهلم ... ( شنبه 16 مرداد 1395 )
» با عشق رنگ بزن ... ( شنبه 9 مرداد 1395 )
» قدر آدم های خوب زندگیمون رو بدونیم ... ( یکشنبه 3 مرداد 1395 )
» به سادگی زندگی کنید ... ( شنبه 2 مرداد 1395 )
» راهی را نرو که از سرِ ترس است ... ( پنجشنبه 31 تیر 1395 )
» منزل حقیقی ما کجاست ... ( پنجشنبه 31 تیر 1395 )
» گاهی دل ها بخاطر نگفته ها میشکند ( چهارشنبه 30 تیر 1395 )
» مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ... ( سه شنبه 29 تیر 1395 )
» دل داد زد دیوانه من می بینمش ... ( دوشنبه 28 تیر 1395 )
» به خود بگویید عالی هستید ... ( جمعه 25 تیر 1395 )
» مهم نیست که زیبا باشی ... ( چهارشنبه 23 تیر 1395 )
» درود بر اندیشه های مهربان ... ( چهارشنبه 23 تیر 1395 )
» تعریف زمان ... ( سه شنبه 22 تیر 1395 )
» زندگی شوق رسیدن به خداست... ( یکشنبه 20 تیر 1395 )
» مدتی سكوت كن تا پاسخ بهتری بیابی ... ( یکشنبه 13 تیر 1395 )
» شاد زیستن ... ( یکشنبه 13 تیر 1395 )
» به سمت جلو حرکت کن ... ( شنبه 12 تیر 1395 )
» بن بست وجود ندارد ... ( جمعه 11 تیر 1395 )
» از دیروز نزدیک ترم ... ( پنجشنبه 10 تیر 1395 )
» امروز را زندگی کن ... ( پنجشنبه 3 تیر 1395 )
» می تونیم بر کره مغز خودمون مسلط باشیم ... ( چهارشنبه 2 تیر 1395 )
» ساعت احساسات ( سه شنبه 1 تیر 1395 )
» تفاوت حال تا سال دیگر ما ... ( سه شنبه 1 تیر 1395 )
» ذهن های بزرگ ... ( دوشنبه 31 خرداد 1395 )
» لبخند بزن... ( جمعه 21 خرداد 1395 )
» باارزش ترین چیز برای نقاشی ... ( سه شنبه 18 خرداد 1395 )

زمانی كه رشد می‌كنید و در زندگی مردم، كارآیی مثبت دارید، زندگی را به گونه‌ای دیگر تجربه می‌كنید كه همان خوشبختی و شادمانی راستین است.((آنتونی رابینز)) 


دانشمند كسی است كه از بررسی ها و تجربه های خود، حدس ها و قیاس هایی [ =سنجش ] بدست آورد كه دارای روابط همیشگی و ثابت از نظر فنون (حوادث حسی) باشند.((آندره موروا)) 


اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.((آندره موروا)) 


انجام كارهای بزرگ تنها بوسیله ی رأی و اراده و مشیت و شور و قدرت و اختیار و آمریت و عقل پخته و رسایی كه زاده ی پیری و تجربت است به مرحله ی اجرا درمی آید.((سیسرون)) 


تجربه كردن، تنها آغاز دانش به شمار می‌رود؛ یعنی تجربه، ضروری است، ولی كافی نیست.((آبراهام مازلو)) 


باید مراقب تجربه كردن چیزهایی كه تنها خرد در آنها نقش دارد، باشیم. دست نگه دارید، مبادا مانند گربه‌ای شوید كه روی لوله‌ی بخاری داغ می‌نشیند. او برای بار دوم، روی لوله‌ی بخاری داغ نمی‌نشیند. خوب است كه روی لوله‌ی بخاری داغ نمی‌نشیند، ولی او دیگر هرگز روی لوله‌ی بخاری سرد هم نمی‌نشیند.((مارك تواین)) 


تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه كه تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی كند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید كه ارتباط با واقعیت را محدود كنیم و كاهش ارتباط را نیرو بخشیم.((فرناندو پسوا)) 


كسی كه سفر می كند ناتوان از احساس است. برای همین هم كتابهای سفر در نقش كتابهای تجربه، چنین كم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال كسی است كه آنها را نوشته است.((فرناندو پسوا)) 


تجربه ی بدون میانجی، بهانه یا مخفی گاه كسانی است كه بی خیال هستند.((فرناندو پسوا)) 


آرزوی هر روان ناب است كه كل زندگی را طی كند، تجربه هایی درباره ی همه ی چیزها، همه ی نواحی و همه ی احساس طی شده گرد آورد و چون چنین چیزی غیرممكن است، زندگی فقط به گونه ی ذهنی می تواند به طور كامل طی شود.((فرناندو پسوا)) 


خوشبخت كسی كه با یاری خیال، شخصیت خود را ترك می كند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه كل تاثیرات، اما نمایش درونی كل تاثیرات را تجربه می كند.((فرناندو پسوا)) 


هر پاییزی كه از راه می رسد، به آخرین پاییزی كه تجربه خواهیم كرد نزدیك است.((فرناندو پسوا)) 


بسیار پیش می‌آید كه در زندگی، تجربه و احساس خوبی پیدا می‌كنید، ولی هرگز از خودتان نمی‌پرسید كه چه امری، این احساس خوب و خوشایند را ایجاد كرد!((آنتونی رابینز))


هرچه چیزی را بیشتر اندازه‌گیری كنید و مقادیر كمّی آن را روشن كنید، در مورد آن، خودآگاه‌تر و هوشیارتر می‌شوید و هرچه خودآگاه‌تر شوید، آن تجربه‌ی احساسی را بهتر و خوشایندتر می‌كنید.((آنتونی رابینز)) 


حتی هراسناك‌‌ترین و دردناك‌ترین تجربه‌ها و احساسات را می‌توانید با میل و اراده‌ی خودتان دگرگون سازید.((آنتونی رابینز)) 


هنگامی كه زندگی‌تان به خودی خود در روند نوآوری می‌افتد، دریچه‌ی تجربه‌های دیگرگونی به رویتان باز می‌شود و جوهر زندگی را در برابر خویش می‌بینید.((رابرت فریتز)) 


اگر به گونه ای ویژه، به تجربه های زندگی تان بنگرید، دریچه ی روح به روی شما باز می شود.((جون كابات زین)) 


آموختن آنچه فیلسوف است، كار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار كرد.((نیچه)) 


رفتار شاعران با تجربه های خویش بی شرمانه است، زیرا آنها را استثمار می كنند.((نیچه)) 


عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد كه در شرایطی خاص، آن را تجربه می كنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند.((زیگموند فروید)) 


اگر دارای شخصیت ثابتی باشیم، تجربه ای معمول داریم كه پیوسته تكرار می شود.((نیچه)) 


آنچه در روشنایی رخ می دهد، در تاریكی نیز ادامه می بابد، یا شاید هم برعكس. هر آنچه در رویا می بینیم، به شرط آنكه بارها تكرار شود، در نهایت بخشی از اقتصاد كلی روان ما و مانند تجربه ای "حقیقی" خواهد شد.((نیچه)) 


زندگی می تواند برای آنهایی كه در جستجوی دانش هستند یك تجربه باشد و نه یك وظیفه.((نیچه)) 


انسان چنان آفریده شده كه می تواند اگر بخواهد و اراده كند، بدترین تجربه ها را از یاد ببرد.((شری كارتر اسكات)) 


بهترین راه رسیدن به روشنی، توجه كردن به زمانهایی است كه آن را تجربه نمی كنید.((شری كارتر اسكات)) 


خرد، جایی است كه در آن، ژرفترین نقطه ی درك شما با تجربه های روزانه، هم كوشی پیدا می كند.((شری كارتر اسكات)) 


با لحظه ی اكنون همراه باشید و به آنچه تجربه می كنید، توجه داشته باشید.((شری كارتر اسكات)) 


اگر بخواهیم سبب رفتار انسانها را بدانیم، بررسی مهمترین و كارسازترین تجارب مرجع زندگی آنها، بی گمان، راهنمای خوبی است.((آنتونی رابینز)) 


هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و كیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق گزینش ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم معنای [ =چَم ] هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر كار بسنجیم.((آنتونی رابینز)) 


تجربه نشان داده است شوق و حرارت مدیر بیش از شایستگی او مؤثر بوده است.((؟)) 


سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.((سقراط)) 


اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست، بلكه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است.((گئورگ ویلهلم فریدریش هگل)) 


سه نوع دوستی است كه در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست كه زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با كسانی كه در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با كسانی كه درستكار و راستگویند و با آنان كه تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاكاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((كنفوسیوس)) 


اگر قرار باشد من روزی از تجربه شخصی خود درباره حس همدردی کتابی بنویسم، کتاب خود را چنین شروع می کنم : در زنان حس همدردی مطلقا وجود ندارد.((فلورانس نایتینگل)) 


زندگی گره ای نیست كه در جست و جوی گشودن آن باشیم، [ بلكه ] حقیقتی است كه باید آن را تجربه كرد.((سورن كی یر كگارد)) 


تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.((بنجامین فرانكلین)) 


حاضرم به هر كاری دست بزنم. برای من رنج و ناراحتی گذرا به هیچ روی مسئله ای نیست، به شرط آنكه احساس كنم این تجربه تازه مرا به سطح جدیدی سوق می دهد. من شیفته ناشناخته ها هستم و تنها راه دستیابی به ناشناخته ها، شكستن موانع است.((دایانا نیاد)) 


هیچ گاه برای صلح و آرامش، تجربه یا باورهای خود را زیر پا نگذارید.((داگ هامرشولد)) 


هوشمندی خطرناك است. هوشمندی یعنی اینكه خود مستقل می اندیشی، خود مستقل پیرامون را می نگری، دیگر جزمیات را باور نداری، فقط و فقط تجربه خود را می پذیری.((اشو)) 


رفتار به گونه‌ی ناب، یك تجربه است، نه ابزاری برای پاره‌ای هدف‌های میان فردی.((آبراهام مازلو)) 


نه تنها افراد خودشكوفا به رشد و بزرگواری می‌رسند، بلكه افراد ناسالم و افرادی كه خودشكوفا نیستند نیز تجربه‌های والای مهمی دارند.((آبراهام مازلو)) 


برای دست یافتن به سطح بالاتری از تجربه برای نوآوری و خودسازی، به دنبال فرصت‌هایی بگردید كه برقراركننده‌ی ارتباط‌‌‌ های دوسویه باشد.((استیو چندلر)) 


برای آنكه بتوانیم با آسایش و خوشبختی زندگی كنیم، باید دانش كنترل زندگی خود را تجربه كنیم. این كار مستلزم آن است كه من بتوانم مسئولیت كارهایی را كه انجام می‌دهم، بپذیرم و از این راه، ایده‌آل‌هایم را برآورده سازم.((ناتانیل براندن)) 


با بخشیدن تجربه‌های خود به دیگران، بی‌درنگ، تجربه‌های تازه‌تری كسب خواهید كرد.((استیو چندلر)) 


همه آدمهای موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند.((جان ماكسول)) 


نمی توان بچه ها را در حصار گذاشت، به گونه ای كه با تجربه های جدید آشنا نشوند؛ تجربه هایی كه ممكن است ناگوار هم باشند.((جان ماكسول)) 


به تجربه در زندگی دریافته‌ام كه برای یك‌یك تلاش‌ها و دردسر‌های كوچك، پاداش‌هایی بسیار بزرگ در راه است.((آنتونی رابینز)) 


ضرب المثل های ساده، نتیجه تجربیات ملتهاست كه از طریق نسلها سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده است.((دیل كارنگی)) 


از مخفی‌گاه درون خود بیرون بیایید و با بی‌باكی به میدان زندگی بروید تا دشواری‌‌ها و ترس‌ها را تجربه و با آنها مبارزه كنید.((استیو چندلر)) 


به تجربه دریافته‌ام كه بهترین روش برای از بین بردن دشواری‌ها آن است كه همواره این نسبت را در نظر داشته باشید: "تنها 20% از زمان خود را برای دشواری و صورت مسئله سپری كنید و 80% مانده را روی راهكار تمركز كنید."((آنتونی رابینز))