تبلیغات
طعم زندگی
» برزوترین آهنگ ها از نایس موزیک ( چهارشنبه 29 شهریور 1396 )
» قدر خوشبختی‌ هاتونو بدونید ( شنبه 29 آبان 1395 )
» لبخند بزنیم ... ( یکشنبه 31 مرداد 1395 )
» شکرگذار باشید ... ( چهارشنبه 20 مرداد 1395 )
» خانم به من دست نزن من متاهلم ... ( شنبه 16 مرداد 1395 )
» با عشق رنگ بزن ... ( شنبه 9 مرداد 1395 )
» قدر آدم های خوب زندگیمون رو بدونیم ... ( یکشنبه 3 مرداد 1395 )
» به سادگی زندگی کنید ... ( شنبه 2 مرداد 1395 )
» راهی را نرو که از سرِ ترس است ... ( پنجشنبه 31 تیر 1395 )
» منزل حقیقی ما کجاست ... ( پنجشنبه 31 تیر 1395 )
» گاهی دل ها بخاطر نگفته ها میشکند ( چهارشنبه 30 تیر 1395 )
» مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ... ( سه شنبه 29 تیر 1395 )
» دل داد زد دیوانه من می بینمش ... ( دوشنبه 28 تیر 1395 )
» به خود بگویید عالی هستید ... ( جمعه 25 تیر 1395 )
» مهم نیست که زیبا باشی ... ( چهارشنبه 23 تیر 1395 )
» درود بر اندیشه های مهربان ... ( چهارشنبه 23 تیر 1395 )
» تعریف زمان ... ( سه شنبه 22 تیر 1395 )
» زندگی شوق رسیدن به خداست... ( یکشنبه 20 تیر 1395 )
» مدتی سكوت كن تا پاسخ بهتری بیابی ... ( یکشنبه 13 تیر 1395 )
» شاد زیستن ... ( یکشنبه 13 تیر 1395 )
» به سمت جلو حرکت کن ... ( شنبه 12 تیر 1395 )
» بن بست وجود ندارد ... ( جمعه 11 تیر 1395 )
» از دیروز نزدیک ترم ... ( پنجشنبه 10 تیر 1395 )
» امروز را زندگی کن ... ( پنجشنبه 3 تیر 1395 )
» می تونیم بر کره مغز خودمون مسلط باشیم ... ( چهارشنبه 2 تیر 1395 )
» ساعت احساسات ( سه شنبه 1 تیر 1395 )
» تفاوت حال تا سال دیگر ما ... ( سه شنبه 1 تیر 1395 )
» ذهن های بزرگ ... ( دوشنبه 31 خرداد 1395 )
» لبخند بزن... ( جمعه 21 خرداد 1395 )
» باارزش ترین چیز برای نقاشی ... ( سه شنبه 18 خرداد 1395 )


چو نیكو منش باشی و برد بار / نگردی به چشم خردمند خوار. از آن پاك دین تر كس را مجوی / كه خوانند خلقش پسندیده خوی. فردوسیمیانه روی و حد خود نگاه داشتن، كمال سرشت آدمی است . كنفوسیوساحساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی، آن است كه گاهی درد و رنج‌هایی كوتاه و گذرا را به جان بخرید، چرا كه شادمانی برتر و نهایی، همان منش و ماهیتی است كه برای خود رقم می‌زنید. آنتونی رابینزبهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است كه توانایی و قدرت آن را دارد كه برای یك زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد. آندره موروادر ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد. آندره موروابسیار اشخاص كم و نادری هستند كه با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بی مدعی ] كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بیان دیگر، خود را گم نكنند. آندره مورواجرای عهد به سواد و زور و ثروت نیست، به ذات و سرشت است. گوتهآن كه در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست. چه بسیار پادشاهان كه از سوی وزیرانشان و چه بسیار وزرا كه از سوی منشی هایشان اداره می شوند. گوتهخواسته ای كه با شوخ طبعی، هوشمندی و اندیشه همراه باشد، می تواند درهای بسته و همچنین ذهن های بسته را بگشاید. پرسی راسهرگز در پی كسی نگردید كه خلق و خویی خوش داشته باشد. شاید اصولاً این ویژگی ها را نداشته باشد؛ بكوشید دلبستگی شخصی او را بیابید و بر آن انگشت بگذارید. لازاروس لانگ"طبیعت" خود را به همان گونه كه هست، با سترگی بخشنده و بی تفاوت نشان می دهد، یعنی خشمگین و در عین حال با بزرگ منشی. نیچههنر، بیان عدم حضور خوی طبیعی و تجلی پیوندی برتر و قهرمان پرور است. نیچهبرای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی كه هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملكی كه به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می كنند. نیچهبا نیك سرشتی می‌توانیم خردمند باشیم و با خردمندی، نیك سرشت. ماری فون ابنر. اشنباخكسانی كه منش بزرگی دارند، گامهای گذر زندگی را آسوده تر بر می دارند. این افراد از درون می درخشند؛ درخششی كه از چشم دیگران پنهان نمی ماند. شری كارتر اسكاتبه خوی و سرشت خود، بیش از آبروی خویش اهمیت بدهید؛ زیرا خوی و سرشت، نشانه ی حقیقت وجودی شما است، در حالی كه، آبرو، بیانگر بینشی كه دیگران درباره ی شما دارند. جان وودنآدمهای حقیر، انسانهای والا را دیوانه می پندارند. چرا كه این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنایی جذب می شوند؛ چیزهایی كه هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند. نیچهنرم دلی و نرمش، منش آدمی و سنگدلی و سخت سری، منش اهریمن است. اُرد بزرگاگر كسی را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی كاهد، بلكه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد كه ما می گوییم. اُرد بزرگآنان كه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویش و یا گهگاه افزایش قلمرو زمینی خود هستند، بزهكاران روزگارند. باید گفت نشان آنها بر گیتی هم تراز ریگ كوچكی در كرانه دریای بشری نیز نخواهد بود. ارد بزرگمن در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درك كرده ام كه در خیابانها و دهكده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشكوه ترین زیبایی هایی است كه با سرشت او همگون است. رالف والدو امرسونخرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است. بزرگمهروارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش است، اما آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار وحشی دست یابد و دست به هر جرمی بزند كه پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن خودداری می كنند. اُرد بزرگخوشا به حال پیمان منشانی كه وجودشان به پیرایه پاكی و شرم آراسته شده است. بزرگمهررفتار و منش هر فرد، كتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست.رالف والدو امرسونسرشت و بخت یك انسان در دستان خود اوست. فرانسیس بیكنتن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیكو سراغ ندارم. اُرد بزرگكاركنان لغزش های اتفاقی را به شرطی كه بر اساس توانایی رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگی ببینند، می بخشند. اما به كسانی كه در منش خود مرتكب لغزش می شود اعتماد نمی كنند. جان ماكسولرهبری آمیزه ای از راهبرد و منش است، اما اگر قرار باشد یكی از این دو را نداشته باشیم، بهتر است قید راهبرد را بزنیم. نورمن شوارتسكفراه حفظ بزرگ منشی تنها این است كه خود را به بذل و بخشش عادت دهید. از وقت، پول، توجه و منابع خود به دیگران ببخشید. جان ماكسولآنچه شادمانی و خوشبختی شما را در زندگی رقم می‌زند، كامیابی‌ها و پیروز‌هایتان نیست. این، هویت، منش و ماهیت بنیادی شماست كه باارزش است و می‌توانید به آن ببالید. آنتونی رابینزخردمند، استوارانه سكوت می‌كند و می‌تواند دنیایی رمز و راز را نزد خود نگاه دارد. گنجایش و منش چنین افرادی ستودنی است. بالتازار گراسیان مورالسزمانی كه نیروی ابتكار و آزادی انسانی را از او می‌گیرید، به راستی، منش و توانایی او را گرفته‌اید. ویلیام بوئتكراگر بت ها را واژگون كرده باشی كاری نكرده ای، وقتی واقعاً شهامت خواهی داشت كه خوی بت پرستی را در درون خویش از میان برداشته باشی. نیچهچنانچه خواهان روابطی پسندیده و كامروا با دیگران هستید، نخستین باور هسته‌ای و مركزی كه می‌باید داشته باشید، آن است كه بدانید هویت و منش راستین مردم با رفتارها، پاسخ‌ها و واكنش‌های آنها یكی نیست. آنتونی رابینزانسان مو به مو همان چیزی است كه می پندارد؛ سرشت او جمع كل اندیشه های او است. جیمز آلنكمابیش همه انسانها در برابر ناملایمات پایداری می كنند، اما اگر خواستید منش كسی را آزمایش كنید به او قدرت بدهید. آبراهام لینكلنما دارای روح آسمانی و علو طبعی نیستیم كه قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم، اما دست كم می توانیم برای سلامت و نشاط خود، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش كنیم. دیل كارنگیآنچه تفاوت میان زندگی ما و دیگران را رقم می‌زند، برخورد، نگرش و منش‌های ما در برخورد با دشواری‌هاست، نه خود دشواری‌ها یا اندازه و كوچك و بزرگی آن. آنتونی رابینزدوستدار خوی و خصال نیك و فرخنده همیشه بر میثاق محبت و عشق استوار می ماند. زیرا با مراعات انتظام و انسجام، دل به چیزی داده است كه برای همیشه لایتغیر و بادوام خواهد ماند. افلاطوندل آدمی بنده آرزو است. سرشتها یكسان نیست، هر كس خویی دارد و جویا و خواهان چیزی است. بزرگمهربكوشید اندیشه‌ای آزاد و سرشتی پرسش‌گر داشته باشید. آنتونی رابینزدر عشق، هر كس طبعی عكس طبع خود را ترجیح می دهد؛ اما تنها آنجا كه دست كم اول مزاج خودش مشخص باشد. آرتور شوپنهاورادراك پاك سرچشمه و مبدأ منش پاك است. هوراسدر این جهان، هر طبع نازك به دست كسی كه فاقد آن است تباه می گردد. لابرویررسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست؛ كافی است كمی به خوی كودكی برگردیم. ارد بزرگپذیرفتن نیك سرشتی خود همیشه آسانتر از رویارویی با دیگران و جنگیدن برای حقوق خویش است. پائولو كوئیلواز دشمن بزرگ نباید ترسید، اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت. جوانی كه از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت، نه تنها كمك جامعه نیست، بلكه [ همچون ] باری به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشارشوخ طبعی، یعنی خندیدن به آنچه باید داشته باشید، ولی ندارید. الا بكنستینتنها با اتكا به یك رفتار نادرست، همه‌ی هویت و منش افراد را زیر سؤال نبرید. آنتونی رابینز