تبلیغات
طعم زندگی
» برزوترین آهنگ ها از نایس موزیک ( چهارشنبه 29 شهریور 1396 )
» قدر خوشبختی‌ هاتونو بدونید ( شنبه 29 آبان 1395 )
» لبخند بزنیم ... ( یکشنبه 31 مرداد 1395 )
» شکرگذار باشید ... ( چهارشنبه 20 مرداد 1395 )
» خانم به من دست نزن من متاهلم ... ( شنبه 16 مرداد 1395 )
» با عشق رنگ بزن ... ( شنبه 9 مرداد 1395 )
» قدر آدم های خوب زندگیمون رو بدونیم ... ( یکشنبه 3 مرداد 1395 )
» به سادگی زندگی کنید ... ( شنبه 2 مرداد 1395 )
» راهی را نرو که از سرِ ترس است ... ( پنجشنبه 31 تیر 1395 )
» منزل حقیقی ما کجاست ... ( پنجشنبه 31 تیر 1395 )
» گاهی دل ها بخاطر نگفته ها میشکند ( چهارشنبه 30 تیر 1395 )
» مهم نیست چگونه قضاوت میشوم ... ( سه شنبه 29 تیر 1395 )
» دل داد زد دیوانه من می بینمش ... ( دوشنبه 28 تیر 1395 )
» به خود بگویید عالی هستید ... ( جمعه 25 تیر 1395 )
» مهم نیست که زیبا باشی ... ( چهارشنبه 23 تیر 1395 )
» درود بر اندیشه های مهربان ... ( چهارشنبه 23 تیر 1395 )
» تعریف زمان ... ( سه شنبه 22 تیر 1395 )
» زندگی شوق رسیدن به خداست... ( یکشنبه 20 تیر 1395 )
» مدتی سكوت كن تا پاسخ بهتری بیابی ... ( یکشنبه 13 تیر 1395 )
» شاد زیستن ... ( یکشنبه 13 تیر 1395 )
» به سمت جلو حرکت کن ... ( شنبه 12 تیر 1395 )
» بن بست وجود ندارد ... ( جمعه 11 تیر 1395 )
» از دیروز نزدیک ترم ... ( پنجشنبه 10 تیر 1395 )
» امروز را زندگی کن ... ( پنجشنبه 3 تیر 1395 )
» می تونیم بر کره مغز خودمون مسلط باشیم ... ( چهارشنبه 2 تیر 1395 )
» ساعت احساسات ( سه شنبه 1 تیر 1395 )
» تفاوت حال تا سال دیگر ما ... ( سه شنبه 1 تیر 1395 )
» ذهن های بزرگ ... ( دوشنبه 31 خرداد 1395 )
» لبخند بزن... ( جمعه 21 خرداد 1395 )
» باارزش ترین چیز برای نقاشی ... ( سه شنبه 18 خرداد 1395 )

ﺁﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ؟  
 
http://iran171.mihanblog.com/

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﯾﮏ هواپیمای مسافربری ﻫﺴﺘﯿﺪ !
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻝ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭﯾﺪﮐﻪﺧﻠﺒﺎﻥﭼﻪ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ؟ ﺑﮕﻮﯾﺪ : ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ؟ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ،ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﺪ :
ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ ! ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ !
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻫﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ...
ﺩﺭﺁﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ...
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :
"ﺣﺘﻤﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ " ﯾﺎ "ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ " !
ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺑﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻔﮑﺮﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ...برچسب ها : تفکر , مثبت , هواپیما , مسافر , دوست , ارامش , شرایط ,


ادامه مطلب...